Prowadzone przeze mnie sprawy są rozliczane zgodnie z niemiecką ustawą o wynagrodzeniu dla prawników (RVG).


 

Wynagrodzenie zryczałtowane w sprawach karnych

Zwłaszcza w sprawach karnych zwyczajowo uzgadnia się za każdym razem zryczałtowane wynagrodzenie za postępowanie przygotowawcze (wgląd do akt, konsultacje z policją i prokuraturą, aż po złożenie akt w sądzie) i za postępowanie główne (terminy rozpraw etc.). Mocodawca zyskuje dzięki temu lepszy przegląd wydatków, gdyż do uzgodnionego zryczałtowanego honorarium dolicza się wyłącznie podatek VAT, koszty kopiowania dokumentów oraz zryczałtowany narzut za inne koszty w wysokości 20,00 euro.


Obrona z urzędu

W sprawach cywilnych występuje instytucja pomocy w zakresie kosztów procesowych, która uzależniona jest od wysokości zarobków. Natomiast w prawie karnym obowiązuje obrona z urzędu, która jednak nie ma nic wspólnego z pomocą w zakresie kosztów procesowych i jest niezależna od wysokości zarobków. W razie obrony koniecznej, kiedy oskarżony nie zatrudni żadnego obrońcy z wyboru, wzywa się obrońcę z urzędu. Z obroną konieczną mamy do czynienia przykładowo wtedy, kiedy ktoś zostanie oskarżony i grozi mu kara pozbawienia wolności powyżej 1 roku.


 

Ubezpieczenie od ochrony prawnej

Przed wizytą w mojej kancelarii nie muszą Państwo kontaktować się z Państwa ubezpieczycielem. Zajmę się tym w Państwa imieniu. Jeśli Państwa ubezpieczyciel odrzuci ochronę prawną dla Państwa (np. z powodu tego, że dane ryzyko nie wchodzi w zakres Państwa ubezpieczenia bądź z powodu nieterminowego opłacenia składki na ubezpieczenie), mogę wtedy za Państwa przyzwoleniem dalej poprowadzić sprawę (wtedy jednak płacą Państwo z własnej kieszeni) lub zamknąć udzielony mi mandat, bez naliczania Państwu kosztów do momentu odrzucenia obrony prawnej przez ubezpieczyciela! Dlatego nie są Państwo narażeni na żadne ryzyko związane z kosztami, jeśli natychmiast zwrócą się Państwo do mnie z odpowiednim zleceniem.


 

Regulacja wypadków (wypadki drogowe) – Kto pokrywa koszty prawnicze?

Z reguły to ubezpieczyciel sprawcy wypadku pokrywa koszty zatrudnienia prawnika. Z tego powodu nie poniosą Państwo żadnych wydatków, jeśli zlecą mi Państwo dochodzenie Państwa roszczeń wobec ubezpieczyciela drugiej strony. Inaczej jest, jeśli to Państwo spowodowali wypadek. W takim przypadku, jeśli Państwa ubezpieczyciel od ochrony prawnej ma ponosić koszty, muszą mieć Państwo podpisaną z nim odpowiednią umowę.