Prawo drogowe cywilne

 • odszkodowanie za uszkodzony samochód
 • odszkodowanie za utratę możliwości użytkowania samochodu
 • zwrot kosztów za oględziny szkody przez rzeczoznawcę
 • uzyskanie pojazdu zastępczego
 • odszkodowanie za szkody na zdrowiu lub życiu
 • odszkodowanie za szkody uniemożliwiające zarobkowanie
 • odszkodowanie za szkody wynikające z niezdolności do prowadzenia gospodarstwa domowego
 • odszkodowanie z tytułu śmierci na skutek wypadku

Prawo drogowe karne

 • ucieczka z miejsca wypadku
 • azda samochodem w stanie nietrzeźwym
 • odebranie prawa jazdy

Wykroczenia przeciwko przepisom drogowym

 • przekroczenia dozwolonej prędkości
 • ewidencja przebiegu pojazdu