Wypowiedzenie stosunku pracy, wypowiedzenie w okresie niezdolności do pracy, powództwo o ochronę przed wadliwym wypowiedzeniem, uzasadnianie wypowiedzenia, powództwo o wypłatę zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenie w czasie urlopu i odszkodowanie za niewykorzystany urlop, świadectwo pracy, kontynuacja wypłaty wynagrodzeń w przypadku choroby itd.

  • Pracodawca wypowiedział Państwu pracę pod zarzutem rzekomej kradzieży w zakładzie.
  • Pracowali Państwo jedynie na podstawie ustnej umowy o pracę i nie wiedzą teraz, w jaki sposób dowieść swych roszczeń.
  • Stosunek pracy został zakończony, a Państwa pracodawca nadal nie wypłaca pieniędzy za niewykorzystany urlop.

To tylko przykładowe problemy, z jakimi mogą mieć Państwo do czynienia jako pracownik. Z reguły pracodawca posiada nie tylko lepsze możliwości finansowe, aby przeforsować własne stanowisko, ale dysponuje także większą wiedzą w tym zakresie.

Mogą jednak Państwo zniwelować te dysproporcje, jeśli zwrócą się Państwo do doświadczonego prawnika z zakresu prawa pracy, aby to on dochodził Państwa praw pracowniczych.